galaktyka enterprise

 

Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce...

Wojna

Trwa okrutna wojna pomiędzy złowrogim Imperium a planetami skupionymi wokół Przywódczyni planety Saint-1 w Mgławicy Aureola.

Planety, które opierają się Imperium muszą nieustannie dbać o rozwój gospodarczy, by w ten sposób gromadzić odpowiednie środki do walki z groźnym wrogiem.

Niezależnie od wspólnego celu, każda z planet dba o dobrobyt zamieszkałych ją społeczeństw. Zrzeszają się w unie gospodarcze, czasem również konkurują ze sobą, a nawet wypowiadają sobie gospodarcze wojny. Nie tracą jednak z oczu wspólnego celu jakim jest pokonanie Imperium.

Tylko wspólnymi siłami są w stanie zgromadzić odpowiednie środki, zapewnić odpowiedni rozwój gospodarczy i technologiczny, które pozwolą im oprzeć się naporowi Imperium, a nawet raz na zawsze je pokonać.

Cele

Twoim celem indywidualnym, jako przywódcy planety, jest zapewnić odpowiedni dobrobyt wszystkim jej mieszkańcom. O dobrobycie planety świadczy PPB (produkt planetarny brutto), który jest iloczynem liczby ludności (punktów populacji) i poziomu rozwoju gospodarczego (punktów rozwoju). PPB decyduje z kolei o epoce rozwoju, w której znajduje się planeta.

Twoim celem zespołowym, jako planety skupionej wokół przywódczyni Sojuszu, jest wspólnymi siłami pokonać Imperium. Imperium, dzięki wykorzystywaniu zasobów i mieszkańców podległych planet, osiągnęło niespotykany w skali galaktyki poziom rozwoju technologicznego. Żadna z planet w pojedynkę nie ma najmniejszych szans na pokonanie tak potężnej siły. Aby odwrócić losy wojny i pokonać Imperium, globalny PPB planet Sojuszu musi być jak największy. Nikt, żadna planeta, nie może pozostawać w tyle.

Misje i kampanie

Rozwój planety możliwy jest dzięki udziałom w misjach, które prowadzą bądź do zwiększenia liczby punktów populacji (misje indywidualne), bądź punktów rozwoju (misje zespołowe). Misje (zarówno indywidualne, jak i zespołowe) dzielą się na główne oraz specjalne (nieobowiązkowe). Szczegóły misji będą ujawniane na bieżąco podczas odpraw lub w panelu misji.

Aby zapewnić odpowiedni poziom dobrobytu planety (PPB), należy dbać o odpowiedni wzrost zarówno punktów populacji, jak i rozwoju, bowiem PPB wyliczany jest jako iloczyn tych dwóch parametrów. PPB decyduje o epoce rozwoju, w której znajduje się planeta, a epoka decyduje o sukcesie bądź porażce planety. PPB wszystkich planet sumują się na globalny PPB, którego poziom decyduje o stanie wojny z Imperium.

Oprócz udziału w misjach, poszczególne planety lub zespoły mogą brać udział w kampaniach.

Misje

Aby wyświetlić listę wszystkich misji, kliknij poniższy przycisk.

 misje
Panel misji

Aby wyświetlić cele i instrukcje dotyczące aktualnych misji, kliknij poniższy przycisk.

 panel misji
Logowanie

Aby zalogować się do panelu planety, wpisz hasło i naciśnij przycisk.