Edu+

pozytywna energia w edukacji

Grywalizacja w edukacji

Grywalizacja (gamifikacja) to zastosowanie rozwiązań znanych z gier w sytuacjach, które nie mają teoretycznie nic z grami wspólnego. Zastosowanie grywalizacji w edukacji oznacza w praktyce takie przemodelowanie kursu, przedmiotu czy też określonego działu, by w swojej strukturze przypominał grę.

Z naszego doświadczenia wynika, że wykorzystanie grywalizacji w edukacji sprawia, iż uczniowie i studenci zaczynają uczyć się z przyjemnością, zwiększa się ich motywacja do pracy i co najważniejsze – osiągają zdecydowanie lepsze wyniki.

Dzięki dodaniu do nauczania zasad świetnie sprawdzających się w grach, uczenie – zarówno dla uczniów i studentów, jak i nauczycieli – staje się frajdą i wciąga.
 

Zobacz nasz wykład Grywlizacja. Lubię to!, który mieliśmy przyjemność wygłosić podczas Konferencji BeZee.

 

Nasza oferta

Kilkuletnie doświadczenie z grywalizacją oraz innymi metodami skutecznymi z punktu widzenia neurobiologii motywacji i uczenia się, pozwalają nam zaoferować warsztaty oraz kompleksową pomoc w zgrywalizowaniu różnorodnych procesów edukacyjnych i pozaedukacyjnych.

Grywalizacja w edukacji (wykład)

Szkolenie dla rad pedagogicznych
Szkolenie obejmuje wykład połączony z dyskusją na temat gamifikacji i jej implementacji w warunkach szkolnych.
Program szkolenia:
Definicja grywalizacji. Gry a grywalizacja. Zalety wykorzystania gamifikacji w edukacji. Elementy mechaniki i dynamiki gier wykorzystywane w grywalizacji. Podstawy tworzenia zgrywalizowanych kursów. Prezentacja kursów zgamifikowanych - analiza elementów mechaniki i dynamiki gry. Dyskusja.
Czas trwania: 2 godz. zeg.
Cena: 400 zł (cena obejmuje opracowanie indywidualnego programu szkolenia dostosowanego do oczekiwań odbiorcy, koszt dojazdu (na terenie Trójmiasta) oraz wydruk materiałów i zaświadczeń uczestnictwa w wykładzie)

Grywalizacja w edukacji (warsztaty)

Szkolenie dla rad pedagogicznych
Szkolenie składa się z dwóch części - teoretycznej (przedstawienie zasad tworzenia zgrywalizowanych kursów) i praktycznej (projektowanie zgrywalizowanego kursu).
Szkolenie prowadzi 2 nauczycieli akademickich o dużym doświadczeniu w grywalizacji procesów edukacyjnych.
Program szkolenia:
Część teoretyczna (ok. 1 godz.): Zasady tworzenia zgrywalizowanych zajęć. Elementy mechaniki i dynamiki gier wykorzystywane w grywalizacji. Analiza przykładowych zgrywalizowanych kursów.
Część praktyczna (ok. 3 godz.): Projektowanie zagamifikowanych kursów przez uczestników (praca indywidualna lub w grupach), prezentacja i analiza kursów stworzonych przez uczestników.
Czas trwania: 4 godz. zeg.
Cena: 900 zł (cena obejmuje opracowanie indywidualnego programu szkolenia dostosowanego do oczekiwań odbiorcy, koszt dojazdu (na terenie Trójmiasta) oraz wydruk materiałów i zaświadczeń ukończenia szkolenia)

Neurodydaktyka w praktyce
Mózg w szkolnej ławce

Szkolenie dla rad pedagogicznych
Szkolenie oparte jest na omówieniu funkcjonowania mózgu z pespektywy ucznia wraz z przedstawieniem skutecznych z punktu widzenia neurobiologii metod uczenia.
Program szkolenia:
Jak funkcjonuje mózg ucznia, czyli o neurobiologicznym podłożu koncentracji uwagi, motywacji oraz uczenia się (warunkowania) i pamięci w kontekście edukacji szkolnej.
Praktyczne rozwiązania z przykładowymi aktywnościami stosowanymi w czasie zajęć wspomagającymi procesy koncentracji uwagi, motywacji oraz uczenia się i pamięci u uczniów.
Czas trwania: 2 godz. zeg.
Cena: 400 zł (cena obejmuje opracowanie indywidualnego programu szkolenia dostosowanego do oczekiwań odbiorcy, koszt dojazdu (na terenie Trójmiasta) oraz wydruk materiałów i zaświadczeń ukończenia szkolenia)

Projektowanie gier edukacyjnych (warsztaty)

Szkolenie dla rad pedagogicznych
Wykorzystanie gier na lekcji podnosi motywację uczniów do uczenia się i ułatwia zapamiętywanie. Szkolenie poświęcone jest projektowaniu własnych gier edukacyjnych przez uczestników - prostych gier fabularnych, symulacyjnych, logicznych (słownych, karcianych, quizowych, planszowych) oraz rozbudowanych gier fabularnych, symulacyjnych, terenowych lub miejskich.
Program szkolenia:
Szkolenie składa się z czterech części: pokazowej (prezentacja wybranych gier zaprojektowanych i stosowanych przez autorów), burzy mózgów (wymianie pomysłów na gry stosowane przez uczestników, pobudzanie kreatywnego myślenia w wykorzystaniu gier w nauczaniu), praktycznej (projektowanie własnych gier edukacyjnych przez uczestników na dostarczonych materiałach) i testowej (sprawdzanie grywalności zaprojektowanych gier).
Czas trwania: 4 godz. zeg.
Cena: 900 zł (cena obejmuje koszt materiałów do wykorzystania przez uczestników przy projektowaniu gier, koszt dojazdu (na terenie Trójmiasta) oraz wydruk zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniu)

Technologia na usługach edukacji (wykład)

Szkolenie dla rad pedagogicznych
Szkolenie obejmuje wykład z prezentacją programów i narzędzi informatycznych uatrakcyjniających zajęcia, wspomagających komunikację z uczniami i motywujących uczniów do pracy.
Program szkolenia:
Interaktywna prezentacja wybranych programów i narzędzi. Komunikacja z uczniami. Zdalna praca uczniów - współtworzenie dokumentów i projektów. Quizy internetowe jako sposób na utrwalanie wiedzy. Tworzenie narzędzi ewaluacyjnych. Gry edukacyjne online. Alternatywne programy do tworzenia prezentacji multimedialnych. Gromadzenie i obsługa plików w chmurze, współdzielenie ich z uczniami. Blogi uczniowskie. Strony www tworzone przez uczniów. Nagrywanie własnych prezentacji z głosem. Wykorzystanie QRkodów. Wparcie informatyczne zgrywalizowanych lekcji.
Czas trwania: 2 godz. zeg.
Cena: 400 zł (cena obejmuje opracowanie indywidualnego programu szkolenia dostosowanego do oczekiwań odbiorcy, koszt dojazdu (na terenie Trójmiasta) oraz wydruk materiałów i zaświadczeń uczestnictwa w wykładzie)

Technologia na usługach edukacji (warsztaty)

Szkolenie dla rad pedagogicznych
Szkolenie obejmuje testowanie programów i narzędzi informatycznych uatrakcyjniających zajęcia, wspomagających komunikację z uczniami i motywujących uczniów do pracy.
Program szkolenia:
Testowanie przez uczestników wybranych programów i narzędzi na własnym sprzęcie. Uczestnicy wybierają zestaw narzędzi z proponowanych obszarów. Komunikacja z uczniami. Zdalna praca uczniów - współtworzenie dokumentów i projektów. Quizy internetowe jako sposób na utrwalanie wiedzy. Tworzenie narzędzi ewaluacyjnych. Gry edukacyjne online. Alternatywne programy do tworzenia prezentacji multimedialnych. Gromadzenie i obsługa plików w chmurze, współdzielenie ich z uczniami. Blogi uczniowskie. Strony www tworzone przez uczniów. Nagrywanie własnych prezentacji z głosem. Wykorzystanie QRkodów. Wparcie informatyczne zgrywalizowanych lekcji.
Czas trwania: 4 godz. zeg.
Cena: 900 zł (cena obejmuje opracowanie indywidualnego programu szkolenia dostosowanego do oczekiwań odbiorcy, koszt dojazdu (na terenie Trójmiasta) oraz wydruk materiałów i zaświadczeń uczestnictwa w szkoleniu)

Grywalizacja dla Ciebie
edukacja | dom | firma

Grywalizacja na indywidualne zamówienie
Realizujemy zamówienia indywidualne na projekty grywalizacji w edukacji szkolnej i akademickiej (gotowe propozycje zgrywalizownych cykli zajęć dostosowane do konkretnych potrzeb nauczyciela, projekty fabuły), domowej (projekt grywalizacji obowiązków szkolnych i domowych), w kampaniach społecznych i edukacyjnych oraz innych obszarach (biznes).
 

Nasze zgamifikowane kursy

Nasze zgamifikowane kursy zmieniają się niemal każdego roku. Wciąż ewoluują, tak jak nasze spojrzenie na gamifikację.

Taxogra 2.0 | 2016

Przedmiot: Taksonomia roślin | Kierunek: Biologia I st. | Forma: wykład (15 godz.) + ćwiczenia (15 godz.) | Prowadzący: Joanna Mytnik
  Księga reguł   Strona www

Dosis letalis | 2016

Przedmiot: Neurobiologia uzależnień | Kierunek: Psychologia | Forma: wykład (30 godz.) | Prowadzący: Wojciech Glac
  Księga reguł   Strona www

Z Archiwum B 2.0 | 2016

Przedmiot: Kryminologia I (Biologia kryminalna) | Kierunek: Kryminologia I st. | Forma: wykład (30 godz.) + ćwiczenia (20 godz.) | Prowadzący: Wojciech Glac
  Księga reguł

6 stóp pod ziemią | 2016

Przedmiot: Neurobiologiczne podłoże zmienności indywidualnej | Kierunek: Psychologia | Forma: wykład (30 godz.) | Prowadzący: Wojciech Glac
  Księga reguł   Strona www

Z Archiwum B | 2016

Przedmiot: Biologia kryminalna | Kierunek: Kryminologia II st. | Forma: wykład (20 godz.) | Prowadzący: Wojciech Glac
  Księga reguł

Uzależnieni | 2016

Przedmiot: Biologiczne podłoże uzależnień | Kierunek: Kryminologia II st. | Forma: wykład (20 godz.) | Prowadzący: Wojciech Glac
  Księga reguł

Euforyna | 2016

Przedmiot: Neurobiologia uzależnień | Kierunek: Biologia I st. | Forma: ćwiczenia audytoryjne (30 godz.) | Prowadzący: Wojciech Glac
  Księga reguł

Zalążki | 2016

Przedmiot: Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów | Kierunek: Biologia I st. | Forma: wykład (30 godz.) | Prowadzący: Joanna Mytnik
  Księga reguł

Narkogra | 2015

Przedmiot: Neurobiologia uzależnień | Kierunek: Psychologia | Forma: wykład (30 godz.) | Prowadzący: Wojciech Glac
  Księga reguł

6 stóp pod ziemią | 2015

Przedmiot: Neurobiologiczne podłoże zmienności indywidualnej | Kierunek: Psychologia | Forma: wykład (15 godz.) | Prowadzący: Wojciech Glac
  Księga reguł

Taxogra | 2015

Przedmiot: Taksonomia roślin | Kierunek: Biologia I st. | Forma: wykład (15 godz.) | Prowadzący: Joanna Mytnik
  Księga reguł   Plansza gry

Ancymon | 2015

Przedmiot: Kryminologia I (Biologia kryminalna) | Kierunek: Kryminologia I st. | Forma: wykład (30 godz.) + ćwiczenia (20 godz.) | Prowadzący: Wojciech Glac
  Księga reguł

Zalążki | 2015

Przedmiot: Ewolucja i systematyka roślin zalążkowych i grzybów | Kierunek: Biologia I st. | Forma: wykład (30 godz.) | Prowadzący: Joanna Mytnik
  Księga reguł

Euforyna | 2015

Przedmiot: Neurobiologia uzależnień | Kierunek: Biologia I st. | Forma: ćwiczenia audytoryjne (30 godz.) | Prowadzący: Wojciech Glac
  Księga reguł

Szamanka | 2014

Przedmiot: Seminarium | Kierunek: Biologia I st. | Forma: wykład (15 godz.) | Prowadzący: Joanna Mytnik
  Księga reguł   Tabela gry

Taxogra | 2014

Przedmiot: Taksonomia roślin | Kierunek: Biologia I st. | Forma: wykład (15 godz.) | Prowadzący: Joanna Mytnik
  Księga reguł   Plansza gry

Neurobiologia uzależnień | 2014

Przedmiot: Neurobiologia uzależnień | Kierunek: Psychologia | Forma: wykład (30 godz.) | Prowadzący: Wojciech Glac
  Księga reguł

Serial paradokumentalny: Jak ogień i woda | 2014

Przedmiot: Neurobiologiczne podłoże zmienności indywidualnej | Kierunek: Psychologia | Forma: wykład (15 godz.) | Prowadzący: Wojciech Glac
  Księga reguł

Biologia kryminalna | 2014

Przedmiot: Kryminologia I (Biologia kryminalna) | Kierunek: Kryminologia I st. | Forma: wykład (30 godz.) + ćwiczenia (20 godz.) | Prowadzący: Wojciech Glac
  Księga reguł

Taxogra | 2013

Przedmiot: Taksonomia roślin | Kierunek: Biologia I st. | Forma: wykład (15 godz.) | Prowadzący: Joanna Mytnik
  Księga reguł

Neurobiologia uzależnień | 2013

Przedmiot: Neurobiologia uzależnień | Kierunek: Biologia I st. | Forma: ćwiczenia audytoryjne (30 godz.) | Prowadzący: Wojciech Glac
  Księga reguł
 

Autorzy

dr hab. Joanna Mytnik, prof. UG

Jej pasją jest odkrywanie nowych gatunków tropikalnych storczyków oraz uczenie i projektowanie sposobów skutecznego uczenia się. Wciąż poszukuje sposobów na motywowanie studentów do aktywnej nauki, wprowadza innowacyjne metody nauczania na Uniwersytecie Gdańskim m.in. gamifikując kursy akademickie (od 2013 r.). Prowadzi szkolenia i wykłady dla nauczycieli w zakresie gamifikacji (EduPlus) i edukacji przyrodniczej (AlterEco). Ekspert w zakresie gamifikacji w edukacji w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Starter w projekcie Lekcje Przedsiębiorczości (od 2013 r.). Ekspert w panelu dyskusyjnym Kształcenie i rozwój zawodowy nauczycieli podczas Konferencji Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie (2014 r.). Jako wykładowca współpracuje m.in. z Centrum Nauki Experyment, Uniwersytetem Dziecięcym Unikids, Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Starter, Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, gdańskim Centrum Edukacji Nauczycieli. Właścicielka firmy edukacyjnej szkolącej nauczycieli w uczeniu przedmiotów przyrodniczych metodą eksperymentu (altereco.home.pl). Pomysłodawczyni i organizatorka cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich Ideatorium na Uniwersytecie Gdańskim. Współautorka kursu internetowego dla nauczycieli wydawnictwa Operon Zostań Mistrzem Gry! Grywalizacja w edukacji (2016 r.). Ekspert w międzynarodowym projekcie INDOPED - aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych (2015-2018) w zakresie wdrażania grywalizacji.

dr Wojciech Glac

Neurobiolog, wieloletni nauczyciel akademicki. Jego pasją jest uczenie, najczęściej z wykorzystaniem niestandardowych metod i narzędzi. W swojej praktyce akademickiej szeroko wykorzystuje grywalizację (od 2013 r.). Oprócz prowadzenia zajęć akademickich, badań naukowych i opieki nad kołem naukowym, angażuje się w prowadzenie szkoleń i wykładów dla nauczycieli w zakresie neurobiologii uczenia się i gamifikacji (EduPlus). Uczestniczy aktywnie w wielu akcjach i programach popularyzatorskich, każdego roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów i warsztatów o tematyce neurobiologicznej. Jest organizatorem Dni Mózgu w Trójmieście (od 2011 r.) oraz cyklu ogólnopolskich Konferencji Dydaktyki Akademickich Ideatorium na Uniwersytecie Gdańskim (od 2013 r.). Jako wykładowca współpracuje m.in. z Centrum Nauki Experyment, Polską Akademią Dzieci, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Uniwersytetem Dziecięcym Unikids, Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości Starter, Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, gdańskim Centrum Edukacji Nauczycieli. Jest laureatem nagrody Nauczyciel Roku dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego (2012 r.) oraz nagrody Nauczyciel Roku na Wydziale Biologii UG (2012 r.). Współautor kursu internetowego dla nauczycieli wydawnictwa Operon Zostań Mistrzem Gry! Grywalizacja w edukacji (2016 r.). Ekspert w międzynarodowym projekcie INDOPED - aktywne metody nauczania w indonezyjskich uczelniach wyższych (2015-2018) w zakresie wdrażania grywalizacji.

Nasze doświadczenie w gamifikacji

Początek naszej przygody z grywalizacją datujemy na rok 2013. Od tamtego czasu zgrywalizowaliśmy liczne własne kursy i przedmioty, a ponadto staraliśmy się (i nadal staramy) przekazać innym zdobytą wiedzę i doświadczenie z zakresu gamifikacji.

Projekty poświęcone grywalizacji:

 • Zostań Mistrzem Gry! Grywalizacja w edukacji - opracowanie kursu internetowego dla nauczycieli (Wydawnictwo Pedagogiczne Operon) (2016) | więcej
 • Gamification - eksperci w zakresie wdrożenia grywalizacji w edukacji wyższej w ramach międzynarodowego projektu INDOPED - Modernizing Indonesian Higher Education with Tested European Pedagogical Practices (2015-2018) | więcej
 • Lekcje przedsiębiorczości - projekt gamifikacji lekcji oraz szkolenia dla nauczycieli z zakresu gamifikacji (Miasto Gdańsk, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter) (2014-2016) | więcej

Wybrane warsztaty poświęcone grywalizacji:

 • Gamifikacja w edukacji – cykl warsztatów dla studentów kierunków pedagogicznych (organizator: Centrum Nauki Experyment) (2015)
 • Uczeń jako gracz - grywalizacja na przedmiotach przyrodniczych - warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (organizator: Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku) (2016)
 • Gamifikacja w szkole - warsztaty dla członków projektu Kreatywna Pedagogika (organizator: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter) (2015)
 • Grywalizacja - warsztaty z grywalizacji dla nauczycieli akademickich w ramach Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych na Uniwersytecie Gdańskim (organizator: Dział Jakości Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego) (2015) | więcej
 • Grywalizacja kursów akademickich - ogólnopolskie warsztaty dla nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Gdańskim w ramach Ideatorium Practicum (2014) | więcej
 • Grywalizacja zajęć akademickich - warsztaty dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Łódzkiego (organizator: Uniwersytet Łódzki) (2014)
 • Projektowanie gamifikacji w edukacji - dwudniowe warsztaty dla nauczycieli (organizator: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter) (2015) | więcej
 • Poza ramy: sposoby na uatrakcyjnianie zajęć akademickich - warsztaty dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Łódzkiego (organizator: Uniwersytet Łódzki) (2015)
 • Gamifikacja w szkole - warsztaty i wykład dla Rady Pedagogicznej ZKPIG w Gdańsku (2014)
 • Gamifikacja w szkole - warsztaty dla Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w Rumii (2015)
 • Gamifikacja w szkole - warsztaty i wykład dla Rady Pedagogicznej ZSO nr 5 w Gdańsku (2015)
 • Gamifikacja w szkole - warsztaty i wykład dla Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 2 w Gdyni (2016)
 • Gamifikacja w szkole - warsztaty i wykład dla Rady Pedagogicznej Gimnazjum w Brzeźnie Wielkim (2016)
 • Gamifikacja w szkole - warsztaty i wykład dla Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 26 w Gdańsku (2016)
 • Gamifikacja w szkole - warsztaty i wykład dla Rady Pedagogicznej Samorządowego Gimnazjum w Ząbrowie koło Iławy (2016)

Wybrane wykłady i wystąpienia konferencyjne poświęcone gamifikacji i neurodydaktyce:

 • Grywalizacja. Lubię to! - wykład w ramach Konferencji BeZee. Trendy w edukacji (organizator: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter) (2015) | więcej
 • Gamifikacja czyli jak sprawić, by uczniowie zaczęli uczyć się z przyjemnością - wykład w ramach Konferencji Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych Edukacja w Akcji (organizator: Centrum Nauki Experyment) (2014) | więcej
 • Gamifikacja w edukacji - wykład dla metodyków (organizator: Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) (2014)
 • Akcja gamifikacja, czyli jak sprawić, by uczniowie zaczęli uczyć się z przyjemnością - wykład dla nauczycieli (organizator: Centrum Nauki Experyment) (2014) | więcej
 • Mózg w szkolnej ławce. Motywacja, uwaga, uczenie się i pamięć w teorii i praktyce - konferencja dla nauczycieli (organizator: Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) (2015) | więcej
 • Grywalizacja - wykład w ramach Konferencji Educational Cha(lle)nge (organizator: Wydział Nauk Społecznych UG) (2015)
 • Gamifikacja lekcji Przedsiębiorczości - wykład w ramach cyklu EduInspiracje (organizator: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter) (2014) | więcej
 • Wielkie G - o gamifikacji raz jeszcze - wykład w ramach cyklu EduInspiracje (organizator: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter) (2015) | więcej
 • To już! Rewolucja - wykład w ramach projektu Kształcimy najlepszych – kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego (organizator: Uniwersytet Gdański) (2013)
 • Punkty za odkurzanie pokoju, czyli jak wykorzystać gamifikację w domu (organizator: Centrum Nauki Experyment) (2014) | więcej
 • Wy, którzy umiecie uczyć – uczcie, wy, którzy nie umiecie – wykładajcie - wykład w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyki Akademickiej Ideatorium (organizator: Uniwersytet Gdański) (2014) | więcej
 • Mózg w szkolnej ławce - wykład dla Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 26 w Gdańsku (2016)
 • Ze szkolnej ławki do własnego biznesu. Inspiracje w nauczaniu przedsiębiorczości - wykład (organizator: Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter) (2015) | więcej
 • Gamification in Higher Education - wykład w języku angielskim dla uczestników międzynarodowego projektu ReLoCO (The innovative blended learning concept for resource efficiency) (2016) | więcej
 

Kontakt

Aby skontaktować się z nami, napisz na poniższy adres e-mail lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

kontakt@eduplus.com.pl

Adres pocztowy: ul. Lutniowa 10, 80-298 Gdańsk

Formularz kontaktowy

 
counter widget
counter widget